How to become an Exponential Organization? Free Introduction and special offer. Prepare for the future now!

Creëer een Exponentiële Organisatie

Ik vind het fantastisch dat je de uitdaging durft aan te gaan om jouw organisatie om te vormen naar of op te bouwen als een Exponentiële Organisatie (ExO)!

Als eerste stap biedt ik je aan om deel te nemen aan een gratis Wake-up call sessie. Hiermee krijg je inzicht in de technologische en bedrijfsmodelveranderingen die voor ons liggen en hoe deze veranderingen het bedrijfsleven en de samenleving zullen beïnvloeden.

Vul het formulier hiernaast in en vermeld in de opmerkingen “Wake-up call sessie”,  dan stuur ik je zsm een uitnodiging voor een Zoom meeting. Na die gratis kennismaking kun je beslissen of je van mijn onderstaande vervolgaanbieding gebruik wilt maken.

Hieronder geef ik je aan wat we in een consultancy traject gaan doen en wat mijn tijdelijke speciale aanbieding in houdt.

Tijdelijke aanbieding

Om van start te gaan met de bouw van jouw ExO stel ik voor om je in een periode van 4-6 weken stap voor stap door het proces te begeleiden. Op het eind daarvan heb je een nieuw strategisch plan én een implemenatie plan voor hoe je ExO zal zijn, welke aspecten je daarbij gaat invullen en hoe je de transformatie of opbouw vorm gaat geven.

Als jij deze reis met mij wil gaan maken, wil ik dit aanbieden voor slechts  €1.499 ex BTW en reiskosten.

Vul het formulier hiernaast in en vermeld in de opmerkingen “ExO consulting”,  dan neem ik zsm contact met je op voor een afspraak.

Dit zijn de stappen die we gaan zetten als we samen aan de slag gaan

Eerst ga ik je meer vertellen over wat ExO’s zijn, hoe ze werken, waarom ze disruptief zijn en waarom ze exponentieel groeien.

In de tweede sessie gaan we op zoek naar jouw ‘Massive Transformative Purpose’ (MTP) ofwel de “poolster” waar je jouw organisatie op wilt richten. Deze MTP staat voor wat jij in, met en voor de wereld wilt bereiken. Met deze boodschap trek je vanzelf mensen aan die daar graag aan mee willen werken en krijg jij de keuze met wie je dat samen wilt gaan realiseren.

In de daarop volgende sessie laat ik je kennis maken met 11 verschillende eigenschappen van ExO’s en doen we een ExO evaluatie. De resultaten bespreken we samen. Je hebt dan inzicht in waar je momenteel staat.

In de volgende sessie ga jij kiezen welke van de 11 aspecten voor jouw ExO van belang zijn, welke binnen bereik liggen en je in kunt te zetten om jouw business te hervormen. We gaan aan de slag met implementatie van het ExO model.

Ter afsluiting en in ruil voor de gereduceerde aanbiedingskosten vraag ik je om een evaluatieformulier in te vullen en een referentie te schrijven.

Zorg dat je er snel bij bent, want ik kan nu alleen met 10% korting aanbieden aan de eerste 10 klanten die zich hiervoor opgeven!

Geef je hiernaast op en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Create an Exponential Organization

Welcome! It is fantastic that you dare to take on the challenge of transforming or building your organization as an Exponential Organization (ExO)!

As a first step, I offer you to participate in a free Wake-up call session. This will provide you with insight into the technological and business model changes that lie ahead and how these changes will affect business and society

Fill in the form on the right and mention “Wake-up call session” in the comments, and I will send you an invitation for a Zoom meeting as soon as possible. After that free introduction you can decide if you want to take advantage of my follow-up offer below.

Below I will explain what we are going to do when you embark on a consultancy trajectory and what my temporary special offer entails.

Limited time offer

To start building your ExO, I propose to guide you step by step through the process in a period of 4-6 weeks. At the end of this you will have a new strategic plan and an implementation plan for how you will become an ExO, which aspects you will develop and how you will shape or transform your company.

If you want to make this exciting journey with me, I can offer this for only € 1,499 ex VAT and travel costs.

Fill in the form on the right and mention “ExO consultancy” in the comments, and I will contact you as soon as possible to make an appointment.

These are the steps we will take when we start working together

First I will tell you more about what ExOs are, how they work, why they are disruptive and why they grow exponentially.

In the second session we will look for your ‘Massive Transformative Purpose’ (MTP) or the “pole star” that you take as guiding light for your organization. This MTP represents what you want to achieve in, with and for the world. With this message you automatically attract people who would like to participate in this and you get the choice with whom you want to realize it.

In the following session I will introduce you to 11 different properties of ExOs and we will do an ExO evaluation. We discuss the results together. You then have insight into where you currently stand.

In the next session you will choose which of the 11 aspects are important for your ExO, which are within reach and which you can deploy to reform your business. We will start implementation of the ExO model.

In conclusion and in exchange for the reduced offer costs, I ask you to fill in an evaluation form and write a reference.

Make sure to act fast, because I can offer this with a 10% discount only for the first 10 customers who apply!

Register on the right and I will contact you as soon as possible!

Contactgegevens

Direct contact

T: +31 (0)6 25094496
E: info@house-of-innovation.nl

Ja, ik wil contact over ExO!