Free Introduction to become an Exponential Organization

Introductie over Exponentiële Organisaties

Welkom!

Als je leert wat Exponentiële Organisaties (ExO’s) zijn, waardoor ze exponentieel kunnen groeien en hoe je zelf een Exponentiële Organisatie kunt vormen, zal je nooit meer hetzelfde naar organisaties kunnen kijken!

In een introductie webinar laat ik je zien waardoor  en hoe Exponentiële Organisaties ontstaan. Er zijn 11 eigenschappen die ik toelicht.

Als je tenminste 4 van die eigenschappen in jouw business model kunt implementeren, wordt ook jouw organisatie exponentieel.

Wacht niet, want andere bedrijven zijn er al mee bezig. Voor je het weet wordt je ingehaald door concollega’s. Laat je niet verrassen, maar ben de rest voor!

Vul het formulier hiernaast in en vermeld in de opmerkingen “ExO Introductie sessie”  met de datum die je prefereert, dan stuur ik je zsm een uitnodiging voor die Zoom meeting.

Ik geef deze gratis introductie sessie in de hoop dat jij je ook realiseert dat hierin grote kansen voor jou cq jouw bedrijf liggen.

Het staat je geheel vrij om van mijn verdere dienstverlening gebruik te maken. Maar als je er daarna serieus mee aan de slag wil, help ik je graag verder. Dat vereist van jou een serieuze investering in tijd en een beperkte financiële investering.

Maar overtuig jezelf eerst door deel te nemen aan de ExO Introductie sessie.

Geef je meteen hiernaast op en ik neem zo snel mogelijk contact met je op!

Introduction to Exponential Organizations

Welcome!

If you learn what Exponential Organizations (ExOs) are, what makes them grow exponentially and how to form an Exponential Organization yourself, you will never be able to look at organizations the same again!

In an introductory webinar I will show you why and how Exponential Organizations arise. There are 11 attributes to them, which I will explain.

If you can implement at least 4 of those attributes in your business model, your organization will also become exponential.

Don’t wait, because other companies are already working on it. Before you know it, you will be overtaken by colleagues. Don’t be surprised, but be ahead of the rest!

Fill in the form on the right and mention “ExO Introduction session” and your preferred date in the comments, and I will send you an invitation for a Zoom meeting as soon as possible.

I give this free introduction session in the hope that you also realize that there are great opportunities for you and your company.

You are completely free to use my further services. But if you want to start working on it seriously afterwards, I will be happy to support you. This requires a serious investment in time and a limited financial investment from you.

But first convince yourself by participating in the ExO Introduction session.

Register on the right and I will contact you as soon as possible!

Planning:

June 15, 2022      16.30 – 18.00 hrs

July 27, 2022     16.30 – 18.00 hrs

August 17, 2022        16.30 – 18.00 hrs

Agenda:

welcome and personal introduction      10 min

Exponential developments                      20 min

What does this mean for your business?  15 min

Exponential Organization attributes     15 min

Q&A                                                     max 30 min

Contactgegevens

Direct contact

T: +31 (0)6 25094496
E: info@house-of-innovation.nl

Ja, ik wil contact over ExO!