Opzet ventures

Opzet ventures

Geen enkel idee of product verkoopt zichzelf
Je hebt al een idee voor een innnovatie of er is zelfs al een demonstrator product (en/of dienst) in ontwikkeling en de eerste verkenningen en testen bij potentiële gebruikers worden voorbereid. Je wilt een nieuw bedrijf op te zetten om de verdere product en business development te laten doorgroeien naar een succesvolle marktintroductie en onderneming.

Er is een bedrijf nodig dat de innovatie ontwikkelt en naar de markt brengt

Bij de opzet van een bedrijf om een innovatief product (en/of dienst) in de markt te zetten moeten met veel verschillende aspecten rekening worden gehouden. Naast het innovatieproces spelen ook onder andere team samenstelling, externe (markt-)factoren, stakeholders, financiering en juridische aspecten een rol.
De basis ligt in de Golden Circle (© Simon Sinek). Van daaruit zijn er een aantal modellen waarmee de verschillende aspecten van de opzet van een onderneming in kaart kunnen worden gebracht. Hiermee kan dan een business case worden geschreven om een pitch te creëren waarmee externe financiering kan worden gezocht.

Wat kan House of Innovation voor jou en je onderneming betekenen?

Wij helpen om inzicht te krijgen en structuur te brengen in alle aspecten die van belang zijn bij de opzet van je bedrijf. Doelgericht en gestructureerd nemen we je mee in onze beproefde systematiek waarin we alle aspecten én hun samenhang in kaart brengen en tegen het licht houden, roadmaps maken, fall-back scenario’s creëren, financiering ophalen en zorgen dat het einddoel zo efficiënt en effectief mogelijk wordt gehaald.

Dit zijn de stappen die we gaan zetten als we samen aan de slag gaan

In de eerste fase gaan we aan de slag om invulling te vinden voor de ‘golden circle’, en een bedrijfsstrategie opstellen.

In de tweede fase worden alle aspecten van de business in kaart gebracht wat leidt tot een business case beschrijving en opzet van een effectieve pitch. Deze fase kost een flinke inspanning van alle betrokkenen.
In de derde fase worden het innovatieplan en business plan uitgerold voor zover dat binnen de beschikbare financiële ruimte mogelijk is, en wordt voorgesorteerd op het binnen halen van subsidies, kredieten en andere vormen van financiering. Ook wordt in deze fase onder andere gewerkt aan de IP positie, benodigde contracten en commerciële voorbereiding.

House of Innovation neemt je mee in bovenstaande fases, daagt je continu uit, en ondersteunt hands-on waar nodig om zo snel mogelijk tot een financierbare onderneming te komen. Daarbij zetten we heldere lijnen uit naar de toekomst waarmee de innovatie ontwikkeling efficiënt en effectief vorm kan worden gegeven.

Contactgegevens

Direct contact

T: +31 (0)6 25094496
E: info@house-of-innovation.nl

Vul het formulier in

Als landelijke beroepsorganisatie in de gezondheidszorg hebben we in samenwerking met en onder begeleiding van Frank subsidie aangevraagd om een geaccrediteerd leerprogramma te ontwikkelen en daarmee de gehele beroepsgroep op te scholen naar HBO niveau. Frank kent de taal die nodig was om de subsidie (ca €600k) ook te verkrijgen, evenals het vinden van partners om het project tot een goed einde te brengen.

In de academische beginfase van ons bedrijf hebben we veel samengewerkt met Frank, toen werkzaam bij de afdeling valorisatie in het Radboudumc. Hij is goed thuis in de wereld van patenten en octrooien, maar ook van subsidies en investeerders. Ik had als dokter een veelbelovende medische vinding en wist niet welk pad te volgen maar Frank wist dat wel. Dus ik kan aanraden eens met hem te gaan praten als je als techneut of medicus een vinding hebt en niet weet wat ermee te doen.

Strategie & Business ontwikkeling

Uitgaande van de Golden Circle definiëren we wat jouw organisatie, producten, diensten en marktpositie uniek maakt en maken we roadmaps naar succesvolle innovatieve business.

Innovatie en (co)financiering

Je organisatie is klaar om te innoveren. Je ontwikkelingsroadmap is helder en je wilt aan de slag. Maar hoe ga je dat financieren? Welke mogelijkheden liggen er? En wat komt er allemaal nog meer bij kijken?

Team en netwerken

Je wilt een topteam on je bedrijf succesvol te maken. Ook zoek je naar de juiste partners om een stevige positie in de markt te veroveren en concurrenten voor te zijn. Hoe doe je dat en wat is er voor nodig om dat te realiseren?

Wil jij je een nieuw bedrijf opzetten?

Neem contact met mij op voor een advies op maat!