verruim je horizon

Hoezo exponentiële organsatie?

Veel ondernemers zijn nu juist bezig met het herinrichten van hun business, hun werkplaatsen, hun order-portefeuille, etcetera. Alles wordt in het werk gesteld om in de komende maanden de draad weer op te pakken en business weer op te bouwen. Liefst inhalen wat we gemist hebben en overgaan tot de orde van de dag.

OF TOCH NIET?
De wereld heeft gezien dat zaken ook anders kunnen. Veel mensen hebben gezien dat het ook anders MOET.

Business as usual is niet langer meer heilig. We moeten veranderen. Als we doorgaan op de manier waarop we bezig waren hebben we meer dan 3x de aarde nodig om aan onze behoeftes te blijven voldoen. Mensen vragen zich echter nu af welke behoeftes er écht toe doen. Wat vanzelfsprekend was is dat niet langer meer.
Even op en neer naar Milaan? Skype of Zoom. Gecombineerde trips maken? Veel minder en trein ipv vliegtuig. Consumeren? Consumínderen.

Het is ons nu massaal duidelijk geworden wat schone lucht betekent. Gaan we nu weer met z’n allen massaal terug de files in? Of OV, thuis werken en spreiding van werkuren?
Business gaat veranderen. We moeten nu écht het momentum benutten om tegelijkertijd serieus werk te maken van het verschonen van het milieu, zorgen voor voldoende drinkbaar water, luchtverontreiniging stoppen, de opwarming van de atmosfeer terug dringen, een halt brengen aan de uitroeiing van soorten, mensen waar dan ook gelijke kansen geven en helpen aan een menswaardig bestaan, etc. etc.
Ook ons economische systeem heeft een herwaardering nodig. Het gaat niet langer meer om financieel gewin, winstmaximalisatie, optimalisatie van aandeelhouderswaarde, bonussen voor topfunctionarissen.
Wat echt gaat tellen is: toegevoegde waarde bieden, gelijke kansen en rechten voor iedereen, flexibel inspelen op de behoeftes van klanten, financieel gezond zijn en wat overblijft teruggeven aan de samenleving.

Over de hele wereld is door de corona crisis een gevoel van saamhorigheid en gelijkheid ontstaan. Dat is heel bijzonder en we mogen dat gevoel nu niet door commercie of kapitalisme of dictatuur laten wegkapen.
Willen en kunnen we de wereld daadwerkelijk een betere plek maken voor iedereen?

Er zijn al partijen die hierin voorop gaan én zeer succesvol zijn. Gesteund door o.a. technische ontwikkelingen, een andere bedrijfscultuur, nieuwe business modellen en samenwerkingen die ze minder kwetsbaar maken om zelf ontwricht te worden, herscheppen ze de wereld met een transparant hoger doel voor ogen. Die bedrijven doen het 10+x beter dan hun concurrenten en worden Exponentiële Organisaties genoemd.

Het is logisch dat alle aandacht nu uit gaat naar het herstellen van de business. Er moet nogal wat veranderd worden om weer aan de gang te kunnen. Tegelijkertijd worden veel ondernemers geconfronteerd met angst over de toekomst en onzekerheid of ze wel goed bezig zijn om in die toekomst mee te kunnen. Niet iedereen is een Amazon of Google met grote reserves.
Daarom is er een wereldwijde organisatie ontstaan die ondernemers wil helpen om vooral in deze disruptieve tijd richting te vinden en keuzes te kunnen maken.
OpenExO is het wereldwijde transformatie-ecosysteem met momenteel z’n 5000 coaches, investeerders, consultants en innovatiespecialisten die organisaties, instellingen en mensen helpen overvloed te ontsluiten om de wereld ten goede te veranderen.

WILT U UW ORGANISATIE OOK (OM)VORMEN TOT EEN EXPONENTIËLE ORGANISATIE?

Stap 1
In de eerste stap die we moeten zetten, moeten we ons bewust worden van de veranderingen in de wereld en de exponentiële technologie- en kennisontwikkelingen die invloed hebben en gaan hebben op allerlei business ketens.

In een Wake-up call sessie laat ik u kennis maken met dergelijke ontwikkelingen en laat ik u zien hoe Exponentiële Organisaties inspelen op een betere toekomst en hoe de technologische en bedrijfsmodelveranderingen die voor ons liggen het bedrijfsleven en de samenleving zullen beïnvloeden. Als je mee willen komen met de pioniers in je branche, moet je de veranderingen die er aan komen nu al begrijpen.

U kunt zich HIER aanmelden voor gratis deelname aan de Wake-up call sessie.

Vervolg

In de tweede stap gaan we aan het werk met het OpenExO model om je MTP te formuleren en de attributen die bij jouw organisatie en markt passen te vinden.
In de derde stap wordt je begeleid om de bouwstenen te creëren waarop en waarmee jouw zich kan gaan ontwikkelen tot exponentiële organisatie.